Duvlan s.r.o.
Textilná 5/897
95701 Bánovce nad Bebravou
(pozrieť na mape)

Registrácia v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v oddieli Sro, vo vložke číslo 18085/R.

IČO: 36 811 033
IČ DPH: SK 2022422402

Bankové spojenie: (ČSOB, a.s.)
IBAN: SK6375000000004009017739
BIC (SWIFT): CEKOSKBX    

Tel.: 0944 123 160
Telefonická podpora je dostupná v pracovných dňoch (pondelok až piatok) od 8:00 do 16:00 hodiny.

e-mail: info@gym.sk

 

Copyright © 2016 Gym.sk. Powered by Zen Cart