Všeobecné obchodné podmienky

Zásielkový internetový predaj prostredníctvom domény www.Gym.sk (ďalej len „internetový obchod“) sa riadi ustanoveniami príslušných právnych predpisov, najmä zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zák. č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov a zák. č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov, a je plne podriadený príslušnému dohľadu podľa zák. č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

V snahe zabezpečiť našim zákazníkom najvyššiu kvalitu služieb sme celý proces nakupovania prostredníctvom nášho internetového obchodu zjednodušili, pričom všeobecné obchodné podmienky nakupovania sú zhrnuté do nasledovných bodov.

Objednávka


Objednanie tovaru, na základe ktorého je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu, vzniká odoslaním záväznej objednávky elektronickou formou, e-mailom, alebo telefonicky (pozrite Ako nakupovať).

Potvrdenie objednávky


Po on-line vytvorení objednávky obdržíte správu na e-mail, ktorý ste zadali pri registrácii. Ak vám e-mail nepríde, skontrolujte si správnosť emailovej adresy. Ak máte e-mail správny a správu neobdržíte kontaktujte nás emailom na info@gym.sk .

Expedičné lehoty


Objednávky vybavujeme priebežne (čo najskôr), zvyčajne do 2 až 7 pracovných dní. Doba expedície (čas od dňa objednania tovaru po deň, kedy je tovar doručený zákazníkovi) sa pohybuje zväčša v intervale od 3 do 10 pracovných dní. 

V prípade neočakávaného meškania vás budeme operatívne informovať a dohodneme sa s vami na inom možnom postupe tak, aby sme vám vyhoveli v maximálnej možnej miere.

Dodacie podmienky

Objednaný tovar zasielame na adresu, ktorú zákazník uviedol v objednávke ako dodaciu adresu. Zásielky odosielame zásielkovou službou a to prostredníctvom kuriérskej služby (objemnejší a ťažší tovar, napr. rotopedy, bežecké pásy, elipticaly, posilňovacie lavičky, veže...), alebo Slovenskou poštou (ľahký tovar do 5 kg a drobný tovar s menšími rozmermi, napr. doplnky výživy).

V prípade, ak si zákazník praje výlučne určitý druh dopravy (napr. kuriérom), je potrebné pridať túto informáciu do komentára v objednávkovom formulári pri vytváraní objednávky.

Poplatok za dopravu a balné závisí od výšky ceny objednávky nasledovne :
 

Cena tovaru (Euro)

Doprava a balné (Euro)

0 - 200

4,90 **

200,01 a viac

neúčtujeme

pri prevzatí tovaru osobne v Duvlan s.r.o.

neúčtujeme


**Ak si zákazník zvolí spôsob platby vopred (Platbou na účet, Platím cez ČSOB) tak získava zľavu 1 Euro ! Táto zľava platí aj pri objednávkach nad 200 Eur kde sa neúčtuje poštovné.

Pri objednávkach tovaru nad 200 Eur neúčtujeme poplatok za dopravu.
Uvedené ceny sú konečné (vrátane DPH).

Spôsob platby

Zákazník si môže vybrať z piatich spôsobov:

1. Platba na účet - zákazník na náš účet prevedie alebo vloží sumu vo výške ceny objednávky.
2. Dobierka – zákazník zaplatí za tovar v hotovosti pri doručení objednávky.
3. Platím cez ČSOB - cez internet banking ČSOB
4. Nákup na splátky – Homecredit
5. Platba v hotovosti pri prevzatí tovaru osobne v Duvlan s.r.o.

Ak si zákazník zvolí prvý spôsob platby (platba na účet), následne mu emailom zašleme číslo účtu a variabilný symbol, ktorý uvedie do platobného formulára.

Sme platcami DPH. Všetky ceny uvedené na stránke Gym.sk sú konečné (vrátane 20% DPH).

Storno objednávky


Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu stornovať objednávku do 24 hodín od objednania tovaru zaslaním emailu na info@gym.sk . Do predmetu správy napíšte STORNO. V správe uveďte číslo objednávky, tovar, ktorý chcete stornovať, meno a adresu príjemcu. Ak medzitým bola objednávka uhradená bankovým prevodom, zašleme vám celú čiastku späť na váš účet.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy


Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. Ak sa rozhodnete pre odstúpenie od zmluvy v danej lehote, žiadame Vás o dodržanie nasledovných podmienok:

-emailom, alebo telefonicky nás kontaktujte
-doručenie písomného odstúpenia od zmluvy v uvedenej lehote na adresu predávajúceho uvedenú nižšie
-tovar musí byť v pôvodnom a nepoškodenom obale
-tovar nesmie byť použitý, poškodený
-tovar musí byť kompletný (príslušenstvo, návod, záručný list, atď.) spolu s dokladom o kúpe

Tovar odosielajte doporučene a poistený, nakoľko predávajúci neručí za prípadnú stratu tovaru na ceste od spotrebiteľa. Tovar neposielajte na dobierku. Pri splnení vyššie uvedených podmienok pre odstúpenie od kúpnej zmluvy Vám bude kúpna cena za tovar odoslaná poukážkou, alebo prevodom na Váš účet a to najneskôr do 14 pracovných dní odo dňa doručenia tovaru predávajúcemu.

V prípade nesplnenia uvedených podmienok budeme odstúpenie od kúpnej zmluvy považovať za neplatné a tovar bude vrátený naspäť kupujúcemu na náklady kupujúceho.


Ochrana osobných údajov


Informácie a poučenie o právach v zmysle § 15 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľom eshopu je Duvlan s.r.o., Textilná 5/897, 95701 Bánovce nad Bebravou, IČO: 36 811 033.
Kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou oznámi predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu. V prípade, že je právnickou osobou alebo živnostníkom oznámi predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.
Odoslaním objednávky, dáva kupujúci v súlade so zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov súhlas predávajúcemu so spracovaním, zhromažďovaním a uchovávaním jeho osobných údajov vo všetkých svojich informačných systémoch pre účely spracovania objednávok, informovania o stave objednávok a vedenie príslušnej evidencie ako napríklad pri vybavovaní reklamácií, vedenie účtovných a iných dokladov spojených s vybavením objednávky a pod.
Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané.
Údaje môže kupujúci zmeniť na web stránke internetového obchodu, po prihlásení. Ak sa kupujúci rozhodne vymazať svoj e-mail zo zasielania noviniek, môže jeho vymazanie uskutočniť sám a to po odkliknutí odkazu na konci e-mailu, ktorý mu bol zaslaný.
Vaše osobné údaje neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie Vašej objednávky. Poskytované budú teda len sprostredkovateľom zmluvne spolupracujúcim s Duvlan s.r.o ako sú prepravné a zasielateľské spoločnosti, správcovia databáz a pod. Predávajúci vyhlasuje, že spracúva osobné údaje kupujúceho prostredníctvom týchto sprostredkovateľov:  Geis SK s.r.o. , Slovenská Pošta a.s., ZUTOM s.r.o.
Beriete na vedomie, že Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov ako dotknutej osoby upravuje § 28 a nasl. zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Kupujúci má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu, vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.

Sídlo spoločnosti

Duvlan s.r.o.
Textilná 5/897
95701 Bánovce nad Bebravou
zapísaná v obchodnom registri OS Trenčín, Oddiel: Sro, vložka č. 18085/R

IČO: 36 811 033
IČ DPH: SK 2022422402

email: info@gym.sk
Mobil: 0944 123 160
Tel.: 038/ 5300 762

Bankové spojenie:

ČSOB a.s. : 4009017739/7500
IBAN: SK6375000000004009017739
BIC (SWIFT): CEKOSKBX


Orgán dozoru a dohľadu

Slovenská obchodná inšpekcia
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa a právny odbor
A. Sládkoviča 11, 971 01 Prievidza 1
tel. č. 046/5422 771 , fax. č.: 046/5420 685

Platné v Slovenskej republike.

 

 

späť
Copyright © 2014 Gym.sk. Powered by Zen Cart